Od czego zacząć ?

Zgon bliskiej osoby w domu… Jak postępować ?

W obliczu śmierci bliskiej osoby często nie wiemy  jak się zachować – szczególnie wtedy,  gdy śmierć nastąpiła w domu rodzinnym, bez obecności lekarzy i osób, które znają procedury bądź wiedzą, co dalej należy zrobić.

W pierwszej kolejności należy  zawiadomić pogotowie ratunkowe lub lekarza pierwszego kontaktu. Po przybyciu lekarz stwierdza zgon  i wypisuje kartę zgonu. Po tej czynności możemy powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie. Nasz Zakład Pogrzebowy pracuje przez 24h na dobę siedem dni w tygodniu, więc nie musimy martwić się porą zgłoszenia i tym, co stanie się dalej z ciałem bliskiego. Pracownicy zakładu odbierają zmarłego i przewożą go do kostnicy.

Następnie z dowodem osobistym i kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Obecnie bezpłatnie wydawany jest tylko jeden egzemplarz, za każdy kolejny zapłacą Państwo 22 zł. Jeden Oryginał bezwzględnie potrzebny jest do ZUS-u, prosimy zatem pobrać minimum 1 dodatkowy Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego wraz z dokumentami: kartą zgonu, aktami zgonu, kserokopią dowodu osobistego osoby zajmującej się pogrzebem (ksero możemy wykonać nieodpłatnie na miejscu) i zieloną kartą emeryta/rencisty (osoby zmarłej), lub jeżeli rodzina nie jest w stanie jej odnaleźć-ostatni odcinek emerytury lub renty.

Nasz zakład pogrzebowy może pomóc w dopełnieniu wszelkich formalności i organizacji pogrzebu,  jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług.  Jesteśmy  w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 36

Pracujemy  24 godziny / 7 dniu w tygodniu.

tel.całodobowy: 606-593-397,    (22)774-29-85